Werkwijze

Uw wensen met betrekking tot maat, vorm en houtsoort zijn uitgangspunt en worden in overleg tot in detail besproken. Op basis hiervan volgt een uitwerking van de plannen en een kostenraming. Als u akkoord gaat met de prijsopgave, dan ga ik met uw opdracht aan de slag zodra uw akkoord bij mij binnen is. Het benodigde hout wordt in overleg besteld en de kosten hiervan worden direct aan u gefactureerd door de leverancier. Via Interim-bureau Amplo in Antwerpen die mijn facturen verzorgt, krijgt u een eindfactuur in de week dat het object gereed is. Gedurende het traject van ontwerp naar realisatie hou ik u op de hoogte van de vorderingen en neem ik contact op mochten er nog onduidelijkheden zijn.